Palo Macho: Obrazy rozptylov a transparencií

Srdečne Vás pozývame do Galérie Nová síň v Prahe na otvorenie výstavy Pala Macha 18. júna 2024 od 18 hodín.


Kde:

Kedy:

  • Vernisáž v utorok 18.6. o 18h

  • Trvanie výstavy 19.6. - 20.7.2024

    • otváracie hodiny: okrem pondelka vždy 11:00 - 18:00

 


Kurátori:

  • Monika Mitášová a Marián Zervan

Architekt výstavy:

  • Marcel Benčík

 


Kurátorský text k výstave

Palo Macho je sklárom telom i dušou, presnejšie je sklomaliarom, ktorý sa stával sklárom na viackrát a sklomaliarom sa stáva neustále. Názov jeho najnovšej výstavy v pražskej Novej síni je: Obrazy rozptylov a transparencií. Za povšimnutie stojí, že sa v názve vyskytujú samé množné čísla. Obrazy sú v množnom čísle, pretože existuje mnoho druhov obrazov. Obrazy, ktoré ukazujú okrem seba samých aj niečo iné. Obrazy, ktoré ukazujú toto iné ako to, čo sme už videli. A potom sú obrazy, ktoré ukazujú toto iné ako niečo, čo ešte nebolo videné alebo aj niečo, čo sa možno ani nedá uvidieť. A napokon sú aj obrazy, ktoré okrem ukazovania rôznych foriem iného, ukazujú aj spôsoby a postupy ukazovania toho iného.

Obrazy na skle, skloobrazy Pala Macha sú obrazmi vo všetkých spomínaných modalitách. Niečo každodenne odrážajú, niečo prekvapujúco zviditeľňujú – a to aj pre samého autora –, ktorý do poslednej chvíle celkom presne nevie, ako budú jeho obrazy „iného“ dozrievať v taviacej peci. Sú to pritom aj obrazy, ktoré vznikajú nielen maľovaním, ale aj odstraňovaním maľby, alebo jej perforovaním či jej vynechávaním... a tým nám dávajú najavo, že môžu ukazovať aj to, čo zvyčajne nevidieť a súčasne môžu sprostredkúvať procesy svojho vzniku.

Na tejto výstave, okrem už zmienenej polyobrazovosti, obrazy na skle a obrazy v skle vedú medzi sebou dialóg: dialóg formátov, tvarov, rôznych úrovní a vrstiev obrazovosti a priestorovosti. Dávnejšie tieto dialógy opísal György Kepes v knihe Language of Vision (Jazyk videnia): „Díváme-li se na dva či více obrazů, které se navzájem překrývají a každý z nich si přivlastňuje společnou přesahující část, pak stojíme tváří v tvář vzájemnému rozporu prostorových dimenzí. Abychom tento rozpor mohli překonat, je třeba předpokládat existenci nové optické kvality. Obrazy jsou nadány transparentností: to jest schopností vzájemně se prostupovat, aniž by docházelo k jejich optickému narušení. Transparentnost ale znamená více než jen optickou vlastnost, naznačuje také širší prostorový řád. Transparentnost znamená současně vnímaní různých umístění v prostoru. Prostor nejen ustupuje, ale také se střídavě mění. Umístění prostorových obrazů je mnohoznačné. Jednou vidíme tentýž obraz jako bližší, podruhé jako vzdálenější.“ Kepes tak opísal aj jednu z verzií transparentnosti, ktorú Colin Rowe a Robert Slutzky nie celkom presne nazvali trasparency phenonemal / fenomenálnou transparentnosťou a odlišovali ju od transparency literal / transparentnosti doslovnej. Sklo je transparentný materiál par excellence – je to materiál prepúšťajúci svetlo –, ale keď ho pomaľujeme, môže síce svetlo ešte stále prepúšťať, no transformuje svetelný tok z fyzickej do takmer metafyzickej podoby. Palo Macho tvorí a vystavuje také sklomaľby, ktoré premieňajú povrchy na opacitné a tie nielen odrážajú svetlo, ale dokážu aj prijímať odrazy iných sklomalieb a rozmanitých situácii vnútri galérie a pritom sa rôznymi úpravami znovu a znovu stávajú aj čiastočne priesvitné, polopriesvitné a polopriehľadné a napokon aj celkom priehľadné, utvárajúc okrem iného aj nezvyčajné vrstvené a pritom rozptýlené priehľady na iné krajiny a prostredia okolitých sklomalieb. Takáto polytransparentnosť otvára možnosti významotvorným transparentnostiam.

Polyobrazovosť a polytransparentnosť sú tak predpokladmi sklomaľbového diania performatívnych udalostí, ktoré zo svojej povahy nesmerujú k jednoznačnému priestorovému ani významovému centru, ale naopak zvyšujú mieru variability, difúzií, katastrofických interferencií, a teda smerujú nielen k polytransparentnosti významov, ale súčasne aj k mnohosti obrazových a významových rozptylov, z ktorých sa rodí umenie vôbec a nesporne aj umenie Machových sklomalieb a obrazoskiel v rozosklenom obrazovom prostredí.

 

Marian Zervan, Monika Mitášová

 


Palo Macho: Obrazy rozptylov a transparencií - plagát