Ľanové variácie

Ateliér textilnej tvorby v priestore Váz pozýva na online prednášky 18. a 19. októbra, týkajúce sa spracovaní ľanu v modernom kontexte. Prihlásiť sa je treba do 16.10.!

Lanové variácie - prednášky a workshop na ateliéri textilnej tvorby v priestore

Kde:

  • online;

    *pre študentov KTT - Ateliér textilnej tvorby v priestore - sú prednášky + workshop navrhovania a vzorovania tkaniny s Kamilou Zuščákovou prezenčne.

Kedy:

  • Registrácia na online prednášky pre verejnosť / záujemce z ostatných ateliérov školy:

  • 18. 10. 2023 | 10.30 hod. Zuzana Kovalčíková

    • prednáška na tému pestovania a spracovania ľanu

  • 19. 10. 2023 | 10.30 hod. Kamila Zuščáková

    • prednáška na tému dizajn ľanového plátna – navrhovanie a tkanie z pohľadu dizajnéra

 


O podujatí:

Podujatie Ľanové variácie má za cieľ vytvárať partnerstvá medzi lokálnymi pestovateľmi a remeselníkmi v spolupráci s mladými umelcami. Budovať sieť miestnych remeselných dielní a posilňovať sociálny aspekt mladého udržateľného dizajnu.

 

Ľan sprevádza ľudstvo už tisícky rokov a od objavenia vlákien musel prejsť dlhú cestu, aby ho mohli ľudia využiť na svoj osoh. Na území terajšieho Slovenska sa ešte v 19. storočí takmer všetok tradičný odev, bytové a hospodárske textílie vyrábali z ľanového plátna rôznej hrúbky a kvality. V dôsledku hospodárskeho vývoja, dovozu lacnej a kvalitnej bavlny začala produkcia a spracovanie ľanu zanikať. Po rozpade riadeného hospodárstva sa na území Slovenska nepodarilo udržať pestovanie ani spracovanie ľanových vlákien. Súčasná doba však prináša renesanciu prírodných materiálov, ktoré sú priateľské nielen k svojim užívateľom, ale zároveň aj k životnému prostrediu. Uprednostňovanie zdrojov, ktoré neškodia životnému prostrediu a dajú sa znovu využiť, vyniesli ľan opäť do centra pozornosti.

Viac na webe Úľuv

Fotogaléria

Počas prvého dňa sa účastníci*čky vďaka prednáške Zuzany Kovalčíkovej zoznámili s pestovaním a spracovaním ľanu. V rámci praktickej časti si vyskúšali proces spriadania a tkania ľanového vlákna na krosnách. Svoj pohľad na navrhovanie a tkanie predniesla aj textilná dizajnérka Kamila Zuščáková. V praktickej časti účastníci tkali z rôznych kombinácií ľanu s inými prírodnými materiálmi a experimentovali s väzbami.

Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.
Ľanové variácie
Ľanové variácie, 2023.