Beáta Gerbocová & Martin Gerboc: „LOCUS SOLUS“ THEATRE

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie "LOCUS SOLUS" Theatre Beáty Gerbocovej a Martina Gerboca.

Kde:

Kedy:

  • Grand opening: 4. 10. 2023, o 18:00

  • Trvanie výstavy: 4. 10 - 4. 11. 2023

 


O výstave:

Priestor galérie, reprezentujúci divadelné zákulisie, je koncipovaný podľa princípu Rousselovho Locus Solus, kde každý z vystavených predmetov je k tomu susednému vo vzájomných logicky ale nevysloviteľne vystavaných vzťahoch. Priestor, zatemnený čiernou farbou, tvorí obskurnú divadelnú mizanscénu so svetlami na statívoch, „divadelnými“ kostýmami, maľbami a reprodukovanou hudbou, dôležitou súčasťou atmosféry. Po prekročení brány galérie sa tak dostávame na odvrátenú, statickú stranu scény, pokrytú kulisami a káblami elektrorozvodov. Výstava nie je priamym komentárom románu Raymonda Roussela: pre väčšinu divákov by sa v takom prípade jej zmysel stal nečitateľným. Je koncipovaná ako jeho fragment, ako dôkaz nepredvídateľnosti myslenia, rôznosmernosti čítania a záhady, ktorú nie je možné rozlúštiť. Ako čas, ktorý dospel k definitíve.

 


Gerbocovi Locus Solus