Študujte maľbu v ateliéri u Zbyňka Sedleckého

Študentky a študenti VŠVU všetkých programov Vizuálneho umenia majú možnosť prihlásiť sa do ateliéru na Katedre maliarstva (s nutnosťou splnenia všetkých ateliérových daností), ktorého poverený vedúci je pre tento semester Zbyněk Sedlecký v spolupráci s Matúšom Novosadom ako asistentom.


Anotácia

Hlavným motívom bude záujem o spracovanie videného, vecného sveta v súvislostiach dejín a tradícií maliarstva, pričom pôjde o hľadanie a orientáciu na jej odkazy v súčasnej maľbe. Ateliér povereného vedúceho Zbyňka Sedleckého na VŠVU bude tvoriť platformu slobodného tvorenia s možnosťou experimentu a s dôrazom na otvorenosť otázok voči obrazom videným či inscenovaným.

 

Stretnutie s pedagógom prebehne v utorok 19. 9. o 14:00 na Hviezdoslavovom nám. 18 v miestnosti č. 210.

 

*V prípade záujmu o absolvovanie tohto ateliéru sa prihláste cez ais do 21. 9.

 


Viac o tvorbe Zbyňka Sedleckého

 

1
Zbyněk Sedlecký: 1.
2
Zbyněk Sedlecký: 2.
3
Zbyněk Sedlecký: 3.
4
Zbyněk Sedlecký: 4.