Painting 15+

Srdečne pozývame na výstavu Ateliéru mal+by VŠVU Bratislava — Painting 15+ do Ostravy do galérie Dole.


Kde:

  • Galerie Dole

    • Nádražní 615/30, 702 00 Moravská Ostrava, ČR; vstup z ulice Mlýnská

      • po - pá 10 - 18

Kedy:

  • Trvanie výstavy: 27.5. - 30.6.2024

 

Kurátori

  • Klaudia Kosziba a Dominik Hlinka


Anotácia

Názov výstavy Painting 15+ voľne asociuje zmysel pre kolektívny vtip a problematiku cenzúry pohľadu a taktiež si kladie otázky o rozširovaní možností maliarskeho média do budúcnosti. Výber diel je plný paradoxov, ktoré sa otvárajú nielen maľbe a jej vzťahu k iným médiám, ale aj intermedialite jej sociálneho a inštitucionálneho rozmeru. Koncepcia výstavy počíta s prehlbovaním záujmu o tvorbu študentských umeleckých tímov v procese vzdelávania a o tvorbu jednotlivcov, ktorých umelecké prístupy sa už objavujú a presadzujú v rámci rozmanitej umeleckej scény. Výstava vychyľuje pozornosť smerom od maliarskeho obrazu k spôsobu jeho utvárania, k navrhovaniu, vyzdvihuje citlivosť k materiálu a tvorivému procesu. Zároveň sa každá/ý z vystavujúcich snaží profilovať vlastný rukopis bez ohľadu na spoločnú výstavnú platformu. „Ateliérové manudictio“ sa prejavuje v slobodnej, tvorivo-kritickej atmosfére. Poslaním výstavy je modulovať pohľad a prostredníctvom efemérnych stien znejasniť a obmäkčiť definitívnosť galerijného priestoru. Závesové steny a ich tektonika často kompromitujú konceptuálny zámer. V tomto prípade sú však prototypom strategického prístupu k formátu výstavy, ktorá sa spolieha na prvky, ktoré sme možno už všetci niekde videli a ich povedomosť nás preto svojím spôsobom upokojuje. Ide o prístup, v ktorom si privlastňujeme niečo existujúce, čo podobne ako v technikách bojového umenia — premieňame na vlastnú energiu. Získame tak niekoľko rôznych priestorových situácií, ktorými je možné prostredníctvom závesov nielen prechádzať, ale aj „previdieť“. Každý záves má nielen skvelý efekt použitia, ale dokáže meniť priestor, ktorý sa za ním črtá a veci v ňom. Umožňuje tak zakúšať premenlivý koncept reality umeleckých inštalácií a vypovedať o vzťahu k maľbe, založenom na túžbe narúšať hranice trojrozmernosti a hľadať novú škálu princípov blízkosti vo vzťahu hmota — svetlo — obraz.

 


Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia