Erik Šille: Smutná generácia s peknými obrázkami

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy Erika Šilleho: Smutná generácia s peknými obrázkami v stredu 24. januára o 18.00.

Kde?

Kedy?

  • Vernisáž: štvrtok 24. januára 2024 o 18.00 hod.

  • Trvanie výstavy: Výstava bude verejnosti prístupná 25. 1. – 8. 3. 2024

 

Kurátorka: Alexandra Tamásová

Viac informácií

 


Anotácia

Nová výstava Erika Šilleho nás vtiahne do sveta zhmotnených autorových vízií. Tentoraz (celkom nezámerne v súlade s fašiangovým obdobím) sa Šille „odviazal“ a pripravil inštaláciu, ktorá osciluje na hrane gýčovej estetiky v duchu najlepšej tradície popartu. Očarúva zmysly, ale aj otupuje vnímavosť. Okrem najnovších malieb autor na výstave predstaví aj kresby a objekty, takže diváci a diváčky obklopí plastický a groteskný „model sveta“.

Ako je u umelca zvykom, pestrá farebnosť, uhladený rukopis aj adjustácia sú v kontraste s temným obsahom diel. Realita je v nich pokrútená, akoby vychýlená zo svojej osi. Postavy sa ocitajú v nepríjemných situáciách, z ktorých niet úniku, drvené ťažobou okolitého sveta a vlastnou neschopnosťou. Šille komentuje špecificky slovenské, ale aj univerzálnejšie sociálne reálie – či už ide o postavenie žien, drancovanie planéty, alebo nacionalizmus. Pozýva nás nazrieť do zhustenej vizuálnej správy o spoločnosti, ktorá síce oplýva peknými obrázkami, ale stráca pôdu pod nohami.

Erik Šille (1978, Rožňava)

Šille Smutná generácia

je etablovaný umelec strednej generácie a pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho začiatky na scéne sa spájajú so 4. ateliérom Ivana Csudaia, kde študoval v rokoch 2000 – 2006. „Csudaiovci“ priniesli výrazný revival maľby a svojský výtvarný jazyk, ktorý do tradičnej disciplíny vniesol estetiku a problematiku nových médií. Šille už ako študent zaujal vyhraneným až kontroverzným štýlom. Motívy prevzaté z popkultúry, výrazné farby a „pekný“ povrch obrazu kombinuje s kritickým, až existenciálne temným obsahom. Kontinuálne vystavuje doma aj v zahraničí, je zastúpený vo verejných aj súkromných zbierkach, za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Žije v Bratislave.

 


 

Výstavný program galérie v roku 2024 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia