Systém hodnotenia

Schéma klasifikácie

Grade Percentage evaluation Definition
A 100 – 90 Výborne – vynikajúce výsledky
B 89 – 80

Veľmi dobre – nadpriemerné výsledky

C 79 – 70  Dobre – priemerné výsledky
D 69 – 60

Uspokojivo – prijateľné výsledky

E 59 – 50

Dostatočne – výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá

FX 49 – 0

Nedostatočne – výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá

ABS 100 – 50 Absolvoval
NEABS 49 – 0

Neabsolvoval