Grading system

Grading scheme and grade distribution guidance

The Handbook with all the courses and credits is updated annually in August/September.

Grade Percentage evaluation Definition
A 100 – 90 Excellent – outstanding achievements / Výborne – vynikajúce výsledky
B 89 – 80

Very good – above-average achievements / Veľmi dobre – nadpriemerné výsledky

C 79 – 70 Good – average achievements / Dobre – priemerné výsledky
D 69 – 60

Satisfactory – acceptable achievements / Uspokojivo – prijateľné výsledky

E 59 – 50

Sufficient – achievements fulfil only the minimum criteria / Dostatočne – výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá

FX 49 – 0

Fail – achievements do not fulfil even the minimum criteria / Nedostatočne – výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá

ABS 100 – 50 Passed / Absolvoval
NEABS 49 – 0

Failed / Neabsolvoval