Pedagóg von

Informácie o mobilitách pre pedagógov

Kategórie individuálnych mobilít:

 • Mobilita zamestnancov – výučba
 • Mobilita zamestnancov – školenie (job-shadowing v oblasti profesie; výmena a zdieľanie skúseností; školenie v oblasti profesie/odboru)

Grant:

Individuálny grant 160 – 180 eur deň + pokrytie cestovného (podľa kilometrov) 

Kritériá výberu:

 • Úroveň motivačného listu v AJ
 • Úplnosť prihlášky
 • Portfólio
 • Anglický jazyk na úrovni min. B2

Viac informácií ohľadom mobilít zamestnancov v rámci programu Erasmus+  a prihláška v časti Mobilita zamestnancov.

Prihlásenie:

Prihlášky sa prijímajú priebežne. Pre mobilitu v prebiehajúcom zimnom semestri 2018/2019 posielajte prihlášky najneskôr do 17.10. 2018.

Dokumenty prosíme odovzdať na Zahraničnom oddelení VŠVU

Natália Veľká
Hviezdoslavovo nám. 18, miestnosť číslo 036

alebo elektronicky na

velka@vsvu.sk

Keďže ide o partnerské školy, ktoré sú mimo EÚ, je treba byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz.

Partnerské školy

v rámci programu Erasmus+, projekt Spolupráca s partnerskými krajinami v roku 2018/2019

The Academy of Fine Arts, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

 • Web: http://www.alu.unsa.ba/en/academy-fine-arts-sarajevo
 • Študijné programy: maľba, socha, grafika, vizuálna komunikácia, produktový dizajn, reštaurovanie 
 • ZS/LS 2018/2019  – 1 miesto výučba na 7 dní
 • ZS/LS 2018/2019  – 1 miesto školenie na 7 dní

Central Academy of Fine Arts, Peking, Čína

 • Web: http://www.cafa.edu.cn/aboutcafa/lan/?c=1101
 • Študijné odbory: maľba, dizajn, architektúra, socha, fotografia, animácia
 • ZS 2018/2019  - 1 miesto školenie na 14 dní

Fakultet vizuelnih umjetnosti, Podgorica, Čierna Hora

 • Web: http://fvu.unimediteran.net/index.php/en/
 • Študijné odbory: vizuálna komunikácia  
 • ZS 2018/2019 – 1 miesto výučba na 9 dní
 • ZS 2018/2019 – 2 miesta školenie na 9 dní

Univerzitet Crne Hore, Cetinje, Čierna Hora

 • Web: http://www.ucg.ac.me/
 • Trvanie semestra: 24. 9. 2018 – 01. 02. 2019
 • Študijné odbory: maľba, grafika, socha, nové médiá
 • ZS 2018/2019 - 1 miesto výučba na 9 dní
 • ZS 2018/2019 - 2 miesta školenie na 9 dní

Bezalel Academy of Arts and Design, Jeruzalem, Izrael

 • Web: http://www.arts.bg.ac.rs/en/
 • Študijné odbory: maľba, socha, dizajn, vizuálna komunikácia, šperk, fotografia, keramika, architektúra
 • Trvanie semestra: 21. 10. 2018 – 01. 02. 2019
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto výučba na 11 dní
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto školenie na 9 dní

Shenkar College of Engineering, Design and Art, Ramat Gan, Izrael

 • Web: http://www.shenkar.ac.il/en
 • Študijné odbory: architektúra, dizajn, úžitkové umenie, textil, vizuálna komunikácia 
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto výučba na 11 dní
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto školenie na 9 dní

Tokyo University of Arts, Tokyo, Japonsko

 • Web: http://www.geidai.ac.jp/english/
 • Mobilita študentov je možná len v rámci magisterského stupňa!
 • Študijné programy: grafika, maľba, architektúra, reštaurovanie, úžitkové umenia, textil, dizajn
 • Trvanie semestra: 1. apríl – koniec júla, 1. október – koniec februára
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto výučba na 12 dní
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto školenie na 10 dní

Stroganov Academy of Arts, Moskva, Rusko

 • Web: http://mghpu.ru/for-students/ob-yavleniya
 • Študijné odbory: výtvarné umenie, úžitkové umenie, dizajn, reštaurovanie
 • Trvanie semestra: 01.09.2018 – 31.01.2019
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto výučba na 9 dní
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto školenie na 8 dní

University of Mitrovica, Kosovská Mitrovica, Kosovo*

 • Web:  http://www.art.pr.ac.rs/
 • Študijné odbory: maľba, socha, grafika, grafický dizajn
 • ZS/LS 2018/2019 – 2 miesta školenie na 7 dní

University of Arts in Belgrade, Belehrad, Srbsko

 • Web: http://www.arts.bg.ac.rs/en/
 • Študijné odbory: maľba, socha, grafika, dizajn (industrial, transport), reštaurovanie, textil, vizuálna komunikácia, nové médiá
 • Trvanie semestra: 01.10.2018 – 10.02.2019
 • ZS/LS 2018/2019 – 2 miesta výučba na 9 dní
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto školenie na 8 dní

University of Novi Sad – Academy of Arts, Novi Sad, Srbsko

 • Web: http://akademija.uns.ac.rs/
 • Študijné odbory: maľba, socha, grafika, dizajn (interior), textil, úžitkové umenie, vizuálna komunikácia, nové médiá, reštaurovanie
 • ZS/LS 2018/2019 – 1 miesto výučba na 9 dní
 • ZS/LS 2018/2019 – 2 miesta školenie na 8 dní

* podľa OSN rezolúcie

V rámci projektu Spolupráca s partnerskými krajinamiv programe Erasmus+, projekty č. 2017-1-SK01-KA107-035037 Program Erasmus+ a č. 2018-1-SK01-KA107-045941.

Projekt z Výzvy 2017 je schválený na 26 mesiacov a trvá od 1. 6. 2017.
Projekt z Výzvy 2018 je schválený na 26 mesiacov a trvá od 1 .6. 2018