Odborné exkurzie

Exkurzie sa uskutočnili v rámci projektu Podpora procesu internacionalizácie VŠVU v Bratislave. Projekt bol finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.