Workshop serigrafie

27. 11. – 1. 12. 2017

Lektor: Marek Sibinský (ČR)
Katedra grafiky a iných médií

doc. Mgr. Marek Sibinský PhD. - grafik a pedagóg na Fakulte umení Ostravské univerzity prezentoval študentom ukážky cca 60 sieťotlači od 42 autorov a ku každej dostali výklad obsahovej a technologickej výstavby a popis autorských výtvarných postupov. Pri práci v sieťotlačovej dielni sa venoval individuálne študentom a ich zadaniam.

Workshop serigrafie
Workshop serigrafie, 2017.
Workshop serigrafie
Workshop serigrafie, 2017.
Workshop serigrafie
Workshop serigrafie, 2017.