The Human Predence

13. 11. – 17. 11. 2017

Lektor: Bogdan Rata (RO)
Katedra socha, objekt, inštalácia

Bogdan Rata – úspešný rumunský sochár, pedagóg na Akadémii v Temešváre pripravil pre študentov katedry kurz zameraný na osvojenie si technológie odlievania do polyesterových materiálov.

Súčasťou boli ukážky možných spôsobov odlievania, následne študenti tvorili samostatné projekty s využitím týchto techník.

The Human Predence
The Human Predence, 2017.
The Human Predence
The Human Predence, 2017.
The Human Predence
The Human Predence, 2017.