Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints.

27. 11. – 29. 11. 2018

Lektor: Paul-Bernhard Eipper (AT)
Katedra reštaurovania

Paul-Bernhard Eipper je vedúci oddelenia reštaurovania v Universalmuseum Joanneum v Grazi. Špecialista na reštaurovanie maľby 20. storočia so zameraním na akryl.

Reštaurovanie umenia 20 storočia je problematika, ktorá na našej škole nemá dlhodobú tradíciu. Preto bolo stretnutie s jedným z najrenomovanejších odborníkov pre túto oblasť pre Katedru reštaurovania mimoriadne prínosné. Dr. Eipper oboznámil študentov so základnými technikami reštaurovania a konzervovania akrylových malieb.

Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints.
Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints., 2018.
Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints.
Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints., 2018.
Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints.
Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints., 2018.
Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints.
Painting Techniques between 1880 and 1960. Aqueous Cleaning of Oil and Acrylic Paints., 2018.