Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná

19. 2. – 22. 2. 2018

Lektorka: Elisabeth Stötzler (AT)
Katedra textilnej tvorby

Elisabeth Stötzler pracuje v Textilnom centre v Haslachu a na Kunstuniverzität v Linzi. Vedie viaceré medzinárodné kurzy zamerané na konštrukciu tkaniny.

Kurz bol zameraný na konštrukciu dvojosnovného tkania žakárových tkanín a prácu v softvéroch, ktoré sa využívajú na spracovanie digitálnych návrhov pre tkanie na digitálnych krosnách TC2.

Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná, 2018.
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná, 2018.
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná, 2018.
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách pre digitálne krosná, 2018.