Cureated Decay

10. 12. – 15. 12. 2019

Lektor: Thomas Burlon (DE)
Katedra architektonickej tvorby

Thomas Burlon pracuje v jednej z najzaujímavejších súčasných architektonických kancelárií Brandlhuber+ z Berlína. Má za sebou niekoľko výnimočných realizácií napr. Antivilla Krampnitz, alebo St. Agnes v Berlíne.

Architektúra odráža myšlienky, predstavy a podmienky svojej doby. Po jeho polčase svojej existencie bývajú budovy čoraz častejšie ohrozené demoláciou. Zdá sa, že podmienky výroby ich doby sú tak definitívne, že je ťažké si pre ne predstaviť budúcnosť.  Naopak budovy, ktoré ostávajú nedokončené, strácajú spojenie s určitým časovým obdobím. Fragmenty poskytujú iba rozdrobené náznaky a ponúkajú možnosť zamyslieť sa nad ich budúcnosťou. 

Aké stratégie je možné použiť pri týchto "bez časových" fragmentov? Existujú všeobecné stratégie, ktoré je možné prispôsobiť akejkoľvek existujúcej budove? 

Workshop Cur(e)ated Decay, Five Fragments and a Terrace, sa zameriaval na hľadanie riešení pre rozostavaný skelet projektu Domino a priľahlej terasy na Jasovskej ulici v Petržalke.

Cureated Decay
Cureated Decay, 2019.
Cureated Decay
Cureated Decay.
Cureated Decay
Cureated Decay, 2019.
Cureated Decay
Cureated Decay, 2019.