Contemporary Art and the Political

12. 3 – 16. 3. 2018

Lektorka: Nuit Banai (AT/IL)
Katedra teórie a dejín umenia

Nuit Banai je profesorka teórie súčasného umenia na Institute der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, University of Vienna.

Kurz bol zameraný na vzťah estetiky a politiky na poli súčasného umenia. Bližšie sa zameriaval na otázky produkcie súčasného umenia a vzťah k mocenským štruktúram globalizácie, aké modely identity a subjektivity ponúka produkcia súčasného umenia, ako súčasné umenie využíva mediálnu kultúru, marketingové kanály, reklamu, publicitu a sociálne médiá. Prof. Nuit Banai osvetlila niektoré z kľúčových pojmov súčasnej teórie - ľud, kultúrne občianstvo, populizmus, hranice, exil, diaspora,

migrácia a ľudské práva - na príklade textov významných mysliteľov a vybraných prípadových štúdií zo súčasného umenia.

Nuit Banai
Nuit Banai, 2018.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA (Nuit Banai a Daniel Grúň)
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA (Nuit Banai a Daniel Grúň), 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA, 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA, 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA, 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA, 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA, 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA, 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA
EXIL, DIASPORA, MIGRÁCIA A ĽUDSKÉ PRÁVA, 2018.
Autorka média: Jana Kapelová.

Na stiahnutie

Contemporary Art and the Political