Luba Nurse

GB/Katedra reštaurovania/letný semester 2017/2018

V letnom semestri akad. roka 2017/2018 sme na Katedre reštaurovania privítali prvú hosťujúcu profesorku Lubu Nurse.

Luba Nurse sa zaoberá výskumom, reštaurovaním a konzervovaním organických materiálov a riešením výstavných projektov a expozícií v svetových múzeách ako napr. Weltmuseum vo Viedni, Somerset House v Londýne, Technické múzeum vo Viedni, Conservation Centre Vejle v Dánsku a absolvovala stáže v Metropolitan Museum of Art v New Yorku a v Smithsonian Institution vo Washingtone.

Pre študentov Katedry reštaurovania pripravila dve súvisiace témy na semester:

  1. Preventívna ochrana pamiatok - študenti sa zoznámili s koncepciami a metódami preventívnej ochrany pre špecifickú oblasť reštaurovania a konzervovania textilných a organických materiálov.
  2. Porozumenie objektom - v rámci zadania získali študenti informácie a praktické skúsenosti o procesoch fyzikálnej, chemickej a biologickej degradácie objektov a prehľad o preventívnych stratégiách ich ochrany.

Vďaka hosťujúcej profesorke Lube Nurse sa na výučbe formou krátkeho workshopu podieľala aj Dinah Eastop, PhD., pedagogička na Institute of Archaeology University College London.

Študenti počas semestra pracovali s predmetmi zapožičanými z Mestského múzea v Bratislave.

Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora na Katedre reštaurovania pod vedením Luby Nurse absolvovalo 12 študentov.

Luba Nurse
Luba Nurse, 2018.
Luba Nurse
Luba Nurse, 2018.