Francois Roche

FR/Katedra architektonickej tvorby/letný semester 2018/2019

Katedra architektonickej tvorby privítala v poradí tretieho hosťujúceho profesora. Bol ním významný svetový architekt Francois Roche, spoluzakladateľ aktuálne fungujúceho architektonického ateliéru New Territories. Francois Roche reprezentuje svojou tvorbou tzv. polymorfnú architektúru  v intervale od robotickej po biomorfnú architektúru,  v mene ktorej prehovára ako transgenderový avatar a kladie si otázky spochybňujúce mocenské pozície v architektúre: „kto hovorí, kto má právo hovoriť, kto je poverený nejakou autoritou (inštitúciou) v mene ktorej deklaruje stanoviská“. Zaujíma sa o teritória moci, v ktorých sa  kriticky prehodnocuje pozícia architektúry ako takej, vrátane role architekta v dnešnom svete.

Niekoľko krát vystavoval na Bienále architektúry v Benátkach v medzinárodnom výbere, alebo ako súčasť francúzskeho pavilónu. Jeho architektonické experimenty a diela tvoria súčasť stálej expozície výstav v SF – MOMA, Pompidou Center, CCA Montreal, FRAC Orleans, Towada Art Center, AIC Chicago atď.

Ako hosťujúci profesor pôsobil na mnohých prestížnych univerzitách aj niekoľko sezón opakovane: Columbia University NY, Bartlett School of Architecture v Londýne, Institute of Art and Architecture – na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (2017-2018).

Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora na Katedre architektonickej tvorby pod vedením Francoisa Roche absolvovalo 8 študentov.

Výstupy ateliéru boli vystavené v galérii Medium: https://www.vsvu.sk/galeria-medium/de-cam-eron/

Francois Roche
Francois Roche, 2019.
Francois Roche
Francois Roche, 2019.
Francois Roche
Francois Roche, 2019.