VYHLÁSENIE REKTORKY K STREĽBE NA ZÁMOCKEJ ULICI V BRATISLAVE

Vážené študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia, s oneskorením niekoľkých dní od tragickej udalosti streľby na Zámockej ulici som sa rozhodla vyjadriť krátke stanovisko.

 

 

Vážené študentky a študenti,
vážené kolegyne a kolegovia,

 

s oneskorením niekoľkých dní od tragickej udalosti streľby na Zámockej ulici som sa rozhodla vyjadriť krátke stanovisko.

 

Sme školou, ktorá sa pravidelne vyjadruje k problémom LGBTI komunity. Je to agenda, ktorú sa snažím držať ako tému našej školy, pretože si myslím, že je nesmierne dôležité poukazovať na absenciu podpory štátu smerom k registrovaným partnerstvám, k zámernému neriešeniu ich rovnocenného postavenia s ostatnou časťou spoločnosti. Partnerské spolužitie presadzované dnes politickou reprezentáciou je len falošnou náhradou riadnych registrovaných partnerstiev, ktoré poskytujú plnohodnotnú životnú cestu. Som presvedčená o tom, že ľudia LGBTI komunity prinášajú do nášho spoločného sveta umelecké, kultúrne, vedecké a civilizačné hodnoty. Sú súčasťou nášho napredovania a bez nich by náš progres nebol komplexný a celistvý.

Agresivita, predsudky a neznášanlivosť sú dnes súčasťou verejného priestoru slovenskej spoločnosti. Svoju zodpovednosť za tento stav nesie cirkev, ale aj  politici, ktorí sa o LGBTI komunite vyjadrujú neraz s posmechom, bez rešpektu, neúctivo alebo blahosklonne.

Podľa mňa je nesmierne dôležité v dnešnej dobe vytvárať zóny bezpečia a zázemia pre LGBTI komunitu, ale aj pre ďalšie komunity, ktoré strádajú kvôli vojne, nespravodlivosti, absencii ľudských práv, ekonomickej a sociálnej núdzi. Veľmi by som si priala, napriek všetkým starostiam, ktoré máme, aby sme sa o takúto zónu bezpečia a kľudu na našej akademickej pôde snažili. Ide o to, aby sme každý deň posilňovali našu akademickú kultúru tým, že z našich slovníkov a komentárov vynecháme akékoľvek homofóbne, sexistické alebo gendrovo stereotypné poznámky. Je to o neustálej sebakontrole. Primárne ide o to, aby sme si navzájom neubližovali, ale súčasne sa aj vyhli stupňovaniu napätia a polarizácie na pôde našej školy.

 

 

Bohunka Koklesová

Rektorka VŠVU