ARTTALK o vyučovaní umeleckých odborov

Pozývame Vás na diskusiu o umeleckom vzdelávaní s Janou Babušiakovou, Jánom Triaškom a Tomášom Klepochom (VŠVU).

Kde?

Kedy?

  • 8. 9. 2023 o 18:00

  • VSTUP VOĽNÝ

 


Anotácia

Učenie je náročné povolanie a poslanie, avšak učiť budúcich umelcov*kyne si vyžaduje špecifické schopnosti a prístup k rozvíjaniu talentov. Generácie študentov*iek a ich potreby sa pritom stále menia. Akým spôsobom prebieha vyučovanie umeleckých odborov a čo všetko stojí za vychovaním budúceho umelca*kyne? Od oboznamovania sa s technikami, cez premýšľanie o vlastnej tvorbe a nájdenie si vlastného umeleckého hlasu a sebavedomia je sprievod pedagóga*gičky kľúčový a formujúci. Aké by mali byť jeho vlastnosti a prístup? A ako sa dá vôbec naučiť učiť umenie?

 


ARTALK Klepoch Triaška - banner