Digitalizácia technologických procesov v dizajne

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave patrí dlhodobo medzi inštitúcie, ktoré sa v realizácii excelentného výskumu v oblasti dizajnu zaraďujú k medzinárodnej špičke. Projekt Digitalizácia technologických procesov v dizajne, implementovaný na VŠVU v rokoch 2010 – 2015 prispel k ďalšiemu skvalitneniu výskumného prostredia pomocou najmodernejších digitálnych technológií.

Riešiteľský kolektív:

doc. Mgr. art. Marcel Benčík ArtD., Mgr. art. Juraj Blaško ArtD., doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, doc. Mgr. Miroslav Debnár, doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., prof. Júlia Sabová akad. mal., doc. M.A. Blanka Cepková, doc. M.A. Mária Fulková, prof. Štefan Klein akad. soch., Mgr. art. Peter Zelman, Mgr. art. Peter Machata, Mgr. Peter Baumann, Mgr. Soňa Sadilková, doc. Pavol Choma, akad. mal., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., doc. Mgr. art. Pavol Bálik ArtD., doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD., Mgr. art. Eva Brezinová, Mgr. art. Ondrej Gavalda, Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. Mária Rišková, prof. Júlia Sabová, akad. mal., Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD., Mgr. art. Zuzana Šidlíková, Mgr. art. Eva Veselá, Mgr. art. Michal Tornyai

Popis projektu:

Do projektu sa zapojili tri katedry, ktoré už štandardne spolupracujú s priemyslom – Katedra textilnej tvorby, Katedra vizuálnej komunikácie a Katedra dizajnu.  Modernizáciou technologickej infraštruktúry sa táto spolupráca dostala na vyššiu úroveň a zintenzívnila prenos tvorivého potenciálu a aplikovaného výskumu vo sfére dizajnu smerom k praxi.

Na jednotlivých katedrách vznikli vďaka projektu špecializované laboratóriá zamerané na výskum v oblasti aplikovania digitálnych technológií do dizajnérskej praxe.

Digitálne laboratórium Katedry textilnej tvorby disponuje vďaka projektu niekoľkými unikátnymi realizačnými technológiami podporenými zodpovedajúcim softvérovým vybavením, ktoré umožňujú  navrhovanie a realizáciu profesionálnych výstupov v tejto oblasti. Ide napríklad o digitálne krosná TC 2 podporované softvérom Arahne, ďalej najsúčasnejšiu metódu výroby vlasových kobercov – tafting, profesionálnu šijaciu a žehliacu techniku s pracoviskom na digitalizáciu strihov, digitálne pletacie stroje Silver reed 830 so softvérom DesignaKnit8.

wall

Digitálne krosná TC 2 sú najmodernejšou technológiou svojho druhu určenou na vývoj experimentálnych tkanín, čiže je určená prevažne pre školy a dizajnérske štúdiá. Možnosti zariadenia dovoľujú nielen realizáciu úžitkových a bytových textílií, ale aj tapisérie a závesného obrazu. Podporný softvér Arahne bol vyvinutý na digitálne navrhovanie tkanín, čím sa celý proces urýchlil a rozšíril možnosti vzorovania. V zložke Arahpaint sa pracuje s navrhovaním textílie pre tlač, v Arahweave sa konštruujú väzebné štruktúry pre listové tkaniny a žakárPracovný názov: Projekt (obr.) ako výstupy pre TC 2.

Na Katedre vizuálnej komunikácie boli zriadené tri laboratóriá rôzneho zamerania: MediaLab, TypoLab a knihárska dielňa. V rámci projektu boli tieto pracoviská obohatené o najmodernejšie softvérové a hardvérové vybavenie, napr. vysokovýkonné tlačové a kopírovacie zariadenie, ktoré okrem plnofarebnej tlače umožňuje aj realizáciu jednoduchej väzby publikácie.

Výskumný tím v TypoLabe sa v rámci projektu venoval digitalizácii historických fontov, ktoré existovali často iba v skiciach pôvodných autorov. Ich prevedením do digitálnej podoby dostali tieto písma novú šancu na využitie v súčasných médiách. MediaLab vytvára technologické a teoretické zázemie pre výskum fenoménov ako interaktivita, procesuálne a generatívne prístupy, modifikovateľnosť, parametrický dizajn a zameranie na interaktivitu. V rámci projektu sa výskumný tím zameral na skúmanie nástrojov, rozhrania a tvorbu prototypov, ktoré boli overované v reálnom prostredí (výstavy, prezentácie, predstavenia).

wall

Katedra dizajnu zriadila špecializované pracovisko Laboratórium digitálnych technológií Katedry dizajnu, ktoré sa zameriava na realizáciu prototypov. Vďaka projektu je vybavené špičkovými technológiami ako napr. CNC 5 osou frézou Dynamic FC 3000, CNC rezačkou polystyrénu ThermoCut Pro 120, systémom na rezanie laserom Epilog Legend 36 EXT, alebo systémom na vákuové odlievanie plastických hmôt. Toto vybavenie umožňuje realizáciu širokej škály modelov, prototypov a limitovaných sérií produktov v oblasti dizajnérskej tvorby, ale aj iných umeleckých odborov ako napr. architektúra, úžitkové umenie, sochárstvo...

wall

Výsledky projektu boli úspešne prezentované na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit 15. – 24. 5. 2015.

Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických proceov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických proceov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických proceov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických proceov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015., 2015.
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU, 2015.

Sprievodnou akciou výstavy bola aj konferencia „Digitalizácia technologických procesov v dizajne II“, kde prizvaní odborníci a pedagógovia zapojení do projektu zhodnotili jeho priebeh a výsledky v kontexte so súčasným dianím v danej oblasti. Ku konferencii bol vydaný zborník prednášok.

Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II, 2015.
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU, 2015.

ITMS: 26240220053

Typ:

Dopytovo-orientovaný projekt, Operačný program Výskum a vývoj, Prioritná os: 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK, Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Obdobie:

2010 – 2015

Riešiteľ:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Projekt ukončený