Stanovisko študentskej časti AS VŠVU k výrokom premiéra

Študenská časť Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave zásadne odsudzuje výroky aktuálneho premiéra Slovenskej republiky, Róberta Fica a pripája sa k stanovisku ŠRVŠ a ďalším vysokým školám.

Vyjadrujeme podporu študentovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Marekovi Janigovi, ktorý sa stal terčom tohto útoku, ale aj študentstvu Právnickej fakulty UK, ktoré jasne formulovalo problematické časti a snažilo sa o dialóg, tak dôležitý práve v akademickom prostredí.

 

Odsudzujeme akékoľvek útoky predstaviteľa štátu, či iných verejne činných osôb na študenstvo. Práve takéto osobné útoky z mocenského postavenia vzbudzujú v spoločnosti extrémistické naladenie, ktoré môže viesť k ďalšiemu zlu. Aj s ohľadom na udalosti súčasných dní, považujeme za dôležité, aby akademické prostredie ostalo prostredím bezpečným, slobodným a odborným, so snahou o zachovanie možnosti diskusie.

 

Študentstvo Vysokej školy výtvarných umení stojí za všetkými, ktorí vyzývajú na diskusiu a kriticky argumentujú v situáciách, ktoré sú dôležité pre ďalší vývoj Slovenskej republiky a demokratických princípov, z ktorých vychádza.