Večerné kreatívne kurzy figurálnej kresby a maľby (február - máj)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od 13. februára – do 2. mája 2023 večerné kreatívne kurzy. Základný kurz: 10 krát po 3 až 4 vyučovacie hodiny raz týždenne.

 

Cena základného kurzu je 210,00 € po 4 hodiny, 160,00 € po 3 hodiny týždenne.

Kurzy sa konajú každú stredu od 17.00.

 


 

  • Obsahom kurzu je zobrazovanie a výtvarné spracovanie predmetnej predlohy alebo živého  modelu prostriedkami kresby a maľby.
  • Na kurz je možné prihlásiť sa aj počas trvania celého kurzu.
  • Zabezpečený je model, základné vybavenie a materiál.

 


Večerné kreatívne kurzy 2018

Miesto kurzu: VŠVU, Koceľova 23, Bratislava.


 

Všetky podrobnosti a informácie sa dozviete na priloženej adrese.

V prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt.

 


Na začiatku hodiny je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení kurzu, alebo zaslať potvrdenie o zaplatení na priloženú adresu.

Vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov a ak tak účastník učiní po absolvovaní 1. dňa kurzu, ktoré mu bude odrátané. Z iných dôvodov peniaze nevraciame.

 

 

Sumu je potrebné uhradiť po zaslaní prihlášky bankovým prevodom na účet:

 

•    Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
•    IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
•    Štátna pokladnica
•    VS: 590020
•    Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

 

Minimálny počet účastníkov je 6.

V prípade že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.