Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.