Rastislav Sedlačík: ZA maľbou

FactoryLand / LandSKaping / Catcher Zone (re-paint, re-size, re-format, re-cycle, over-pain)

Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí


kurátori: Mira Sikorová-Putišová a Noro Lacko
grafický dizajn a ko-architekt: Marcel Benčík

Dôraz výtvarnej práce Rastislava Sedlačíka sa v posledných rokoch výrazne presúval od plenérového alebo pamäťového či konštrukčne imaginovaného záznamu krajiny k zložitému polyfonickému dialógu rozličných procesov, vytvárajúcich možný obraz našej vizuálnej skúsenosti krajiny – teda od záznamu obrazu krajiny k záznamu procesu a k manipulácii s procesom, ktorým obraz krajiny vzniká. Do tohto dialógu vstupovali také veličiny vizuálneho prostredia ako výtvarne umelecká tradícia krajinomaľby, populárne zdieľané predstavy o obraze krajiny, spontaneitou riadená vynaliezavosť neškolených domácich kutilov, žravá developerská amúzickosť, ale aj nezanedbateľná každodenná oscilácia náhodných a zákonitých prírodných či sociálnych procesov emitujúca rast a degradáciu, vznikanie a zanikanie. Obrazy – krajinné konštrukty tu boli udalosťami mestských periférií, hraníc vzájomného kontaktu urbánnej a prírodnej krajiny, miest nerozlíšiteľného priľnutia a zakliesnenia okrajov civilizačne-urbánneho a prírodného.

Úryvok z textu kurátora Nora Lacka


Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Viac informácií