Rastislav Sedlačík / LandSKaping 2015_2022 Collateral Damage - Rebirth

Rastislav Sedláčik v spolupráci s ďalšími pedagógmi VŠVU vystavuje v Centre of Contemporary Art Znaki Czasu v polské Toruni.

 

Kurátori: Noro Lacko, Krzysztof Białowicz

Architektúra výstavy: Marcel Benčík, Noro Lacko, Rastislav Sedlačík

Grafický dizajn: Marcel Benčík

Mapping: Samuel Chovanec

 


 

Zámerom Rastislava Sedlačíka je predstaviť rozšírenú maliarsku stratégiu, ktorá sa vymyká tradičnému uvažovaniu o tomto médiu. Východiskový materiál pre tento projekt vznikal v priebehu niekoľkých rokov a väčšinou ho tvorili drobné kresby, koláže a fotokópie, z ktorých neskôr vznikali veľkoformátové maľby a asambláže. Hlavným cieľom týchto prác je netradične ilustrovať zmeny prebiehajúce v súčasnej slovenskej krajine.

 

Výstavu tvoria série: FactoryLand, LandSKaping a Catcher Zone, ktoré odkazujú na maľbu doplnenú o digitálnu registráciu. Predkladaný projekt má vychádzať z diel, ktoré sa – robené maliarskymi prostriedkami – snažili prekročiť hranice tohto média. Miestom realizácie (CCA Toruń) sa stáva nielen výstavný priestor, ale aj alternatívne maliarske laboratórium – pole umeleckého experimentu.

 

V posledných rokoch sa dôraz v tvorbe Rastislava Sedlačíka presúva od zaznamenávania krajiny v exteriéri k experimentu zaznamenávajúcemu proces zmien, ktoré sa v nej dnes odohrávajú. Týka sa to javov ako nekontrolované zasahovanie obyvateľov do architektonickej podoby sídlisk, rodinných domov, chýbajúca ucelená vizuálna koncepcia developerských aktivít, vzorce myslenia súvisiace s predstavou o tom, ako má vyzerať krajina, vychádza z tradície krajinomaľby.

 

Každý deň pozorujeme rôzne pohyby, ktoré narúšajú krajinu, vyplývajúce buď zo spoločenských procesov, alebo z činov spôsobených prírodou. Je sprevádzaná degradáciou a znovuzrodením, rozkladom a opätovným objavením sa. Sedlačíkove maľby (objekty) často vznikajú na perifériách miest, ľudských biotopov, kde architektúra susedí s prírodnými oblasťami, kde ľudská činnosť prichádza do kontaktu s prírodou, vzájomne sa ovplyvňujú.

 

Na výstave sa objavujú obrázky - štruktúry vytvorené na základe terénnych záznamov a Sedlačíkových krajinných zápisov, odkazujúc na podobu schémy spojenej s názvom ZA OBRAZOM. V prezentovanom projekte vidíme kresby, grafiky, hybridné diela, objekty, site specific inštalácie, maliarske diela vytvorené tradičným spôsobom alebo ako výsledok podrobenia sa procesom prebiehajúcim v prírode.

 

V tvorbe Rastislava Sedlačíka sa do popredia dostal vizuálny stret medzi plánovaným a náhodným. Umelec opísal tento jav ako „náhodný poriadok“. Ide o to, čo je na obraze a z čoho bol vyrobený. Kompozíciu fasády obytného domu v noci s nepravidelnou konšteláciou osvetlených okien možno vnímať ako vizuálne príťažlivé zobrazenie, ktoré predznamenáva Sedlačíkov koncept.

 

Postupne rozširovaná škála prostriedkov, ktoré Sedlačík používal, mu umožnila zachovať si odstup a väčšiu voľnosť v hre s umením, ktorá sa stala cestou k úniku z pravidiel a obmedzení tradičnej maľby. Táto nesamozrejmá umelecká vízia bola brutálne overená v marci 2022 - pred umelcom sa objavila nečakaná výzva. Takmer všetky jeho umelecké počiny za posledné roky zničil požiar skladu v Bratislave. Táto tragická situácia vyvolala myšlienku vytvoriť z toho, čo sa zachovalo, novú hodnotu, nový koncept výstavy. Projekt ZA OBRAZOM sa stal v doslovnom zmysle hľadaním trosiek, ale aj odkazom na mýtus o Fénixovi - formou umeleckého oživenia.

 


 

Viac informácií: https://csw.torun.pl/wystawy-2/wystawa-rastislav-sedlacik-landskaping-2015_2022-40323/