MAUZÓLEUM ATELIÉRU 3EAM: dysfunctional monday remix 231

Srdečne Vás pozývame na výstavu ateliéru 3EAM v bratislavskej Fuge.


Kde?

Kedy?

  • Vernisáž: 18.3. 2024 o 19:00

    • hudobný hosť: FallingVeil
  • Trvanie: 18.3.-21.3.2024


Kurátorka: Gabriela Halás


Autorky a autori:

Lilla Gombos, Filip Gruszczak, Samuel Hošek, Dajana Hroššová, Daniela Illéšová, Tereza Kontúrová, Dajana Marcinková, Karolína Molnárová, Silvia Paučíková, Adam Priecel, Hugo Raiman, Oksana Sadovenko, Kamil Šlapák, Namiko Uchnárová, Anna Zbořilová


MAUZÓLEUM ATELIÉRU 3AEM

je kolektívnou výstavou 15 mladých autoriek a autorov, ktorí sa, či už zhodou okolností alebo vlastnou túžbou po vzdelávaní, stali pre letný semester 23/24 spolužiakmi zdieľajúcimi priestory, pedagógov, tvorbu a život. V ich prezentácii nebudeme preto umelo hľadať jednotu či jediný spoločný naratív, každý z nich vo vystavenom výbere reprezentuje svoj osobný pohľad na svet, stáva sa komentátorom nevšedných až takmer všedných situácií, ktoré dobre poznáme alebo úzkostlivo tajíme vo svojom najhlbšom vnútri.

Mestom sa šíri pach a na troskách spoločnosti poznávame temných hrdinov ulíc. Dystopia na počkanie. Tv show. Blik blik. Rozanalyzovanie prapodstaty a zrod, pád a prezrenie. Mortalita a Banalita. 1000krát prerolovaný mém. Lyrické nahliadky do psyché clivého poslucháča/poslucháčky katedry maľby. Irónia a ďalší dôkaz, že čierny humor a smiech cez slzy vie pomôcť k prežitiu. Kontrasty. Programovanie si vlastnej reality. Terapia. Koncept. Minimal. Maximal. Hravosť a zvádzanie. Expandovať formát za hranicu vlastných možností. Človek v prepojení s neľudským je ku nám čoraz, niekedy až desivo, bližší. Je to ešte vôbec figurálna maľba? A ďalšie a ďalšie heslá a prívlastky, otázky, významy a odkazy by sa mohli vynárať. Ale to už ponecháme divákovi. Dysfunctional z názvu výstavy však neodkazuje len na sebairóniu autorov, ale definuje stav všeobecne pochmúrnej nálady spoločnosti v rokoch po epidémií, izolácií, šiestom vymieraní druhov a dvoch prebiehajúcich veľkých vojnách. Ešteže maľba prináša možnosť vytvárať si tie svoje svety, a farbiť si ich podľa ľubovôle. Aj keby len v monochróme.

Autorky a autorov v ateliéri odborne vedú výtvarníci Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. a Mgr. art. Matej Fabian, ArtD. Hlavná miestnosť tvorivého pôsobenia študentov má označenie 231. Remix autorských koncepcií, ich nový vzájomný dialóg a príbehy vyexpandujeme do eklektického prostredia FUGY už v pondelok, uvidíme nakoľko funkčný tento krok pre dysfunctional monday remix 231 to nakoniec bude.

Gabriela Halás

 


3EAM Mausoleum - plagát

Výstavný program MAUZÓLEUM (X.Y.)

je výtvarnou časťou kultúrnych aktivít platformy Forum Absurdum pre rok 2024, ktorú kurátorsky povedie výtvarníčka Gabriela Halás.

Ide o súbor prevažne autorských výstavných realizácií, ktoré dávajú možnosť prezentácie umelkyniam a umelcom pochádzajúcim najmä (ale nielen) z komunity blízkej ideám FUGY. Teda autorov spolutvoriacich chýbajúcu kultúru, či už svojím bytím, prácou, aktivizmom, kolektivitou, provokáciou alebo len nachádzaním mentálneho odpočinku (tak dôležitého v časoch neustálych spoločenských zmien a na pozadí všadeprítomných otvorených tém, ako duševné vyhorenie, prekarizácia práce, weltschmerz, nádej, smrť, ľudské práva, či ekologické roviny). FUGA svojou organickou priestorovou dispozíciou a nehierarchizujúcim prístupom k ľuďom ponúka ideálne miesto pre site specific výstupy. Stáva sa prostredím pre hru a experiment, od tvorcov očakáva odvahu a prekročenie prípustných hraníc. Je ideálnym útočiskom pre výtvarníčky a výtvarníkov pôsobiacich v umeleckom odbore neštandardne, pracujúcich na pomedzí presahov médií, za pomoci rôznorodých vyjadrovacích foriem. Znesie aj realizácie, ktoré sú príliš pre klasický galerijný white cube, ponúka fugu bez cenzúry v inštitucionálnom svete.

Názov MAUZÓLEUM (X.Y. - meno konkrétnej autorky/autora) odkazuje s dávkou nadsázky, ale aj kusom sebairónie a pokory, na typ pohrebnej architektúry, ktorá slúži na umiestnenie konzervovaných telesných pozostatkov významných osobností, ktoré tak získavajú večnosť. Naše MAUZÓLEUM (X.Y.) ponúka priestor na zomieranie aj zrodenie, pády aj výstupy. Stiera hranicu medzi tvorcami a návštevníkmi, prináša živý kontakt s umením.

Viac info, záujem o spoluprácu: