Brainstorming 3EAM_Maľba ako aktuálna expandovaná forma

Projekt vznikol na základe plánovanej výstavy ateliéru 3EAM v spolupráci s ateliérmi z iných katedier. Kooperáciou medzi katedrami maliarstva a grafiky vzniká spoločný projekt s dlhším časovým záberom, ktorý je podporený z grantového systému KEGA- DvojRozmer Projekt č. 005VŠVU-4/2022

Workshop a výstava je spoluprácou medzi ateliérmi:
3EAM, Laboratóriom grafiky a Katedrou teórie a dejín umenia

Koncepcia výstavy: Rastislav Sedlačík, Matej Fabian
Vedenie: Rastislav Sedlačík, Matej Fabian, Tomáš Klepoch, František Demeter, Beáta Jablonská
Hosťujúca lektorka: Lucia Gregorová Stach - vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia v SNG

Workshop a výstava:

v priestoroch Nová Vlna a FOR MAAT o.z. v Trenčíne
trvanie worshopu: 24. - 27. 10. 2022
prednáška: Lucia Gregorová Stach: Expanzia tradičných 2D médií a ich tendencie na slovenskej scéne a vo svetovom umení, Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1211539379576217 

 

trvanie výstavy: 27. 10. - 7. 12. 2022


 

Ateliér 3EAM: Linda Olejárová, Lilla Gombos, Daniela Illéšová, Kamil Šlapák, Adam Priecel, Oksana Sadovenko, Max Rumanský, Ivana Ľachová, Klára Kusá, Nuria di Sobrino

Absolventi: 3EAM: bc. Paulína Gajerova, Mgr. art. Ján Šutvay / Laboratória Ilustrácie: Sarah Camilla Pekarčíková, Zuzana Firmentová, Andrea Cverčková / Katedry teórie a dejín umenia: Soňa Majorošová

 


Prvý workshop a výstava: Brainstorming 3EAM, Maľba ako aktuálna expandovaná forma je doplnený o spoluprácu s Laboratóriom Ilustrácie a Katedrou teórie a dejín umenia VŠVU.

Výstava, ktorá je pripravovaným druhým ateliérovým výstupom, ktorému predchádza príprava koncepcie, brainstorming, výber a čiastočná realizácia v ateliéroch, ústiaca do realizácii v expandovaných formách v priestoroch galérie Nová Vlna. Projekt má ambíciu v skrátenom časovom priestore akcelerovať postupy pri tvorbe obrazu (2D tradičného média), a to na základe individuálnych konceptov. Úlohou je dostať vlastný obrazový content (register, motív) do konfrontácie s aktualitami celospoločenského či globálneho rozsahu, nielen v rámci širšieho poľa vizuálnej kultúry. Miera prípustnosti okolitých javov do vlastného výrazového poľa, cez maľbu, grafiku, kresbu a expandovanú polohu, nie je vopred určená. Predpokladom je testovanie možností autorských koncepcií študentov vo vzťahu - obraz a aktualita. Aktualitou myslíme dobový kontext, širšie spoločenské problematiky, ktoré vieme implikovať do

obrazov. Problematiky a fenomény sú ponúkané formou výziev, predpokladajú však aj individuálne vstupy študentov. Časový plán prípravy a realizácie je fluidným procesom, od selekcie obrazového registra obrazu (grafického, maliarskeho) až k jeho remake-u repaint-u, či vzniku nového obrazu - série. Spolupráca dvoch plošných tradičných médií vstupuje do celého procesu formou spolupráce, ale aj „clashu“. Crossover 2D médií sa odohrá nielen v individuálnej realizácií (grafického v maľbe a opačne), ale aj prostredníctvom spolupráce na zdieľanom formáte. V týchto fázach sme stále v 2D ploche, vo fáze adaptácie na priestor galérie. Formujeme kolektívny výstup, zohľadňujúci výsledky vzniknuté priamo počas workshopu, rovnako aj v prípravnej ateliérovej fáze. Forma realizácií siaha od maľby, grafiky až k site-specific a iných priestorovýchforiem, zvuku, intermediálnemu riešeniu atď. Súčasťou projektu bude prednáška k téme Expanzia tradičných 2D médií a ich tendencie na slovenskej scéne a vo svetovom umení, ktorú odprezentuje Lucia Gregorová Stach v priestoroch GMAB v Trenčíne počas trvania výstavy. 

 


Výstava je podporená z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a spolufinancovaná z grantu Kega s názvom DvojRozmer č. 005VŠVU-4/2022

Fond na podporu umenia