Od januára je na rezidencii v Paríži Simona Gottierová

Aj v roku 2024 vyšle Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na rezidenciu do Paríža dve absolventky. Prvú rezidenciu v Cité internationale des arts absolvuje od januára Simona Gottierová, absolventka maľby a šperku na VŠVU. Z poslednej otvorenej výzvy ju vybrali komisie na VŠVU a v Paríži na základe tvorby a umeleckého zámeru, ktorý plánuje v Paríži rozvíjať.

Simona Gottierová (1991) absolvovala magisterské štúdium na VŠVU v odbore maliarstvo (pod vedením Klaudie Kosziby, 2018), bakalárske v ateliéri Kov a šperk (pod vedením Karola Weisslechnera, 2016). Primárne pracuje s objektom, hoci jej výstupy často expandujú do multimediálnych inštalácií s performatívnym potenciálom. Jadrom umeleckého skúmania je pýtanie sa na možnosti nášho vnímania a zažívania sa v kontakte so svetom – hmotou, ktorá je všade okolo. Vyzýva k dôvere v prvotnú informáciu a jej vnímanie skôr, ako začneme artikulovať a pomenúvať to, čo prežívame. Pracuje s materiálmi, ktoré nesú kvality živosti - sú mäkké, hrejivé, krehké, premenlivé, a tak zrkadlia našu vlastnú telesnosť a vnútorné prežívanie. Na fenomény dnešnej doby ako je technologizácia či odpojenie sa (od seba, tela, vzťahov, okolia), autorka reaguje prinášaním potenciálu blízkosti, pomalosti, sprítomnenia. Hoci východiskový bod jej umeleckej praxe je intímny a zakorenený v každodennosti, verí, že sa rozširuje a spája s diskurzom na sociálnej, politickej či ekologickej úrovni. V súčasnosti žije a tvorí v malej obci v strednej časti Slovenska - Špania Dolina.

.
Simona Gottierová: ..
Caretake
Simona Gottierová: Caretake.
Caretaker
Simona Gottierová: Caretaker.
Diplomová práca
Simona Gottierová: Diplomová práca.
Diplomová práca
Simona Gottierová: Diplomová práca.
.
Simona Gottierová: ..
.
Simona Gottierová: ..
.
Simona Gottierová: ..
.
Simona Gottierová: ..
.
Simona Gottierová: ..

V rámci svojej rezidencie v Paríži má v pláne rozvíjať projekt Caretaker, ktorý prebieha od roku 2021, a spájať sa s miestnou komunitou tvoriaciou v oblasti performancie:

„Téma starostlivosti o niekoho/niečo nedávno vystúpila ako nová vrstva nabaľujúca sa na pozadie skúmania mojej umeleckej praxe. Od roku 2021 bol projekt prezentovaný na viacerých výstavách. Teraz hľadám nové miesto a kontext, v ktorom by som ho mohla rozvíjať. Počas rezidencie by som chcela pokračovať v štúdiu teórie a v experimentovaní s materiálom súvisiacim s touto témou, ako aj urobiť ďalší krok otvorením performatívneho potenciálu projektu.“

 

Tvorbu Simony Gottierovej nájdete na www.simonagottierova.com alebo na jej Vimeu .

 


 

Do štvrtej otvorenej dvoj-výzvy sa prihlásilo pätnásť absolventiek a absolventov VŠVU, z oblastí ako maľba, performance, textil či intermédiá. Do druhého kola komisia na VŠVU (v zložení: Marcel Benčík, Naďa Kančevová, Barbora Komarová, Miroslava Urbanová a Lucia G. Stach zo SNG) vybrala šesť kandidátov a kandidátok. V druhom kole si komisia v Cité (Vincent Gonzalvez – riaditeľ oddelenia rezidencií, Souraya Kessaria – Program rezidencií a partnerstiev) zvolili na prvú rezidenciu v roku 2024 Simonu Gottierovú a na druhú v trvaní od apríla do júna Ľudmilu H. Machovú.

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nadviazala so Cité internationale des arts v Paríži dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej bude zo Slovenska dvakrát do roka vysielať autorky a autorov z oblastí výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, reštaurovania i teórie umenia. Na rezidenciu sa môžu prihlásiť tí a tie, ktorí/é absolvovali štúdium na VŠVU, alebo aktuálne študujú na doktorandskom stupni – bez ohľadu na odbor, oblasť výskumu alebo vek.

Ďalšia otvorená výzva na umelecké a výskumné pobyty do Paríža bude vypísaná koncom tohto roka pre ďalšie dve rezidencie v roku 2025. Sledujte preto naše sociálne siete a web, kde uverejňujeme aktuálne informácie.

 


 

Partneri:

  • Slovenský inštitút v Paríži
  • Cité internationale des arts Paris
  • Nádacia Tatra banky