Vít Halada

Habilitačná prednáška

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. oznamuje, že dňa  9. 10. 2019  o 11.00 h. sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vysokoškolského učiteľa VŠVU v Bratislave Mgr. art. Víta Haladu, ArtD. v študijnom odbore 2.2.7 Architektonická tvorba  pod názvom „medzi silným a slabým“. 

Rektorka na prednášku pozýva.