Umenie, politika, aktivizmus a spoločenská angažovanosť

Diskusia je súčasťou programu nového predmetu "Podnikanie v umení", ktorý počas zimného semestra prebieha na VŠVU.

10. 10. 2019 o 18:00
VŠVU, miestnosť č. 135
Hviezdoslavovo námestie 18

moderátor: Omar Mirza
hostia: Bohunka Koklesová, Kundy Crew, Katarína Balážiková, Peter Kalmus

Podnikanie v umení 01

Pôsobenie na umeleckej scéne nie je nikdy izolované od spoločenských súvislostí. Existuje teória, podľa ktorej má každé umelecké dielo aj politické významy. Aká je spoločenská zodpovednosť umelca, umeleckého diela, výstavy a aká umeleckej organizácie? Čo je to artivizmus, angažovanosť a ako súvisí politika s umením? Aké sú nové úlohy akademického prostredia a aké nové úlohy čakajú VŠVU v budúcnosti?

V rámci predmetu "Podnikanie v umení", ktorý počas zimného semestra prebieha na VŠVU, sú pre prihlásených študentov pripravené prednášky a workshopy s cieľom im čo najlepšie priblížiť realitu umeleckého a podnikateľského prostredia. 

Predmet vznikol v rámci rozvojového projektu "Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi" podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.