SOFT NORM: Podoby poľnohospodárstva

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv

26. 9. 2019 o 10:00

Ateliér vvv, miestnosť č. 175, Drotárska cesta 44

Prednášajúci:

Bruno Jakubec

Zimný semester venovaný Jedlu, sa v rámci prednáškového cyklu Soft Norm a programu Ateliéru vvv, tematicky odštartuje pohľadom do čias vzniku a vývoja poľnohospodárstva. Bude nás zaujímať pôvod a vývoj kultúrnych plodín, génové centrá, pôvodné jedlé ovocné druhy na území dnešného Slovenska, či vývoj kultúrnych druhov na príklade jablone domácej. Problematiku starých a krajových odrôd porovnáme so súčasnými podobami ovocinárstva.

Súčasťou prednášky bude degustácia odrodových muštov.

Ing. Bruno Jakubec PhD. je odborným asistentom na Katedre plánovania a tvorby krajiny Technickej univerzity vo Zvolene. Aktívne sa venuje výskumu starých a krajových odrôd ovocných drevín. Aktivity súvisiace s ich záchranou realizuje prostredníctvom OZ Geofond a OZ Pre Prírodu. Návrat ovocných drevín do krajiny podporuje aj ich hospodárskym využitím. Je spoluzakladateľom spoločnosti Matica ovocná, v ktorej sa venuje spracovaniu ovocia na mušty, návrhom a realizáciám výsadieb, ošetreniu stromov a poradenstvu.

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv na Katedre Intermédií VŠVU a je z verejných zdrojov podporená Fondom na podporu umenia.

Dramaturgia podujatí: Martin Piaček a Dávid Koronczi