Soft Norm: Dávid Koronczi – Miesta kde sa stretáva popkultúra a umenie s politikami jedla

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv

Soft Norm: Dávid Koronczi – Miesta kde sa stretáva popkultúra a umenie s politikami jedla

Štvrtok 5. 3. 2020 o 10.00

Ateliér vvv (175), Drotárska cesta 44 Bratislava

Prednášajúci:

Dávid Koronczi 

Prezentácia sa bude venovať subjektívnemu výberu taktík, akými sa popkultúrna prevádzka a umelecké praxe pretínajú s politikami jedla. Teda na spôsoby, akými tieto kultúrne príbehy reagujú na hlbokú krízu spojenú s tým, ako jedlo produkujeme, distribuujeme a konzumujeme. Budú nás zaujímať kritické aktivity a platformy, ktoré demaskujú neudržateľnosť obsahu našich tanierov, a čo je dôležité, navrhujú pozitívne zmeny. Pozrieme sa aj na popkultúrne príklady, v ktorých hrá jedlo úlohu kulisy, vďaka ktorej ku nám prehovárajú naratívy smútku, túžby, sexuality či lásky a šťastia.

Prednáška prebehne v slovenčine.

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv na Katedre Intermédií VŠVU a je z verejných zdrojov podporená Fondom na podporu umenia.