Soft Norm: Antropológia. Kosti. Jedlo.

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv

Soft Norm: Antropológia

3. 10. 2019 o 10.00

Ateliér vvv - Miestnosť č. 175, Drotárska cesta 44

Prednášajúci:

Michal Poljak

Účelom prednášky je interdisciplinárny pohľad na vedný odbor antropológie. 

Pôvod tejto vednej disciplíny siaha do staroveku. Za stáročia evolvovala, zacielila svoj pohľad na množstvo špecializovaných odborov. Predmetom štúdia je samozrejme človek - neostávame však v hraniciach prírodných vied, prijímame vplyv vied humanitných, sociálnych, ekonomických...

Primárne sa budeme v rámci prednášky venovať fyzickej (biologickej ) antropológii. K semestrálnej téme celého cyklu, teda jedlu, sa dostaneme priebežne pri vývinovej, dentálnej či etnickej antropológii. 

Druhá časť prednášky bude o terénnom výskume.

Z reálií súčasného Slovenska si priblížime antropologicko-historický pohľad cez optiku historických postáv – Kardinál Peter Pazmany, Košickí mučeníci, alebo A. Wels – pradedo Audrey Hepburn.

Etnická antropológia ponúkne pohľad na juhoamerický kontext, povieme si o pôvodných obyvateľoch povodia Orinoka a o horských komunitách z Ánd.

Pozrieme sa na nomádske kultúry súčasnosti, bude nás zaujímať Irán, Arménsko.

...

Prednášková platforma Soft Norm je súčasťou Ateliéru vvv na Katedre Intermédií VŠVU a je z verejných zdrojov podporená Fondom na podporu umenia.

Dramaturgia podujatí: Martin Piaček a Dávid Koronczi