Róbert Makar – Diverzifikované priestory grafiky

Habilitačná prednáška

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave oznamuje,

že dňa 17. 4. 2019 o 11:30 sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vysokoškolského učiteľa VŠVU v Bratislave, Mgr. art. Róberta Makara, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

Prednáška má názov „Diverzifikované priestory grafiky".

Rektorka na prednášku pozýva.