Prednášky o responzívnej architektúre

On-line prednáška organizovaná Katedrou architektonickej tvorby

Poster k prednáške Responzívna architektúra