Podnikanie v umení – diskusia 6

Diskusia: grafický dizajn a game business

21. 11. o 18.00
miestnosťč. 135
VŠVU Hviezdoslavovo nám 18

moderátor: Martin Bajaník
hostia: Mikina Dimunová, Šimon Šicko a Boris Meluš

Srdečne všetkých pozývame!

Podnikanie v umení – diskusia 6