Podnikanie v umení - diskusia 5

Úspešné príbehy umelcov a absolventov VŠVU, ktoré by sme mali všetci poznať.

Diskusia: reštaurovanie

14. 11. 2019 o 18:00
VŠVU, miestnosť č. 135
Hviezdoslavovo námestie 18

Podnikanie v umení - diskusia 5

moderátorka: Janka Križanová
hostia: Barbara Davidson, Juraj Puškár

VŠVU počas svojej existencie vyškolila viacero mimoriadnych osobností medzinárodného formátu. Kvalitných umelcov s mimoriadnymi podnikateľskými schopnosťami. Autority, ktoré častokrát osobne ani ne(s)poznáme. O svojich príbehoch by možno radi rozprávali, odovzdali know-how, skúsenosti a poznatky ďalším generáciám.

Moderované diskusie sú zamerané na predstavenie najvýraznejších osobností umeleckej scény, zastupujúce viaceré generácie aj viaceré oblasti umenia a dizajnu.

Diskusia je súčasťou programu nového predmetu "Podnikanie v umení", ktorý počas zimného semestra prebieha na VŠVU. Okrem verejných debát sú pre prihlásených študentov pripravené prednášky a workshopy s cieľom im čo najlepšie priblížiť realitu umeleckého a podnikateľského prostredia.

Predmet vznikol v rámci rozvojového projektu "Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi" podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.