Podnikanie v umení - diskusia 3

Ako sa stať úspešným umelcom v zahraničí? Lokálna verzus medzinárodná umelecká realita.

24. 10. 2019 o 18.00
VŠVU, miestnosť č. 135
Hviezdoslavovo námestie 18

Podnikanie v umení - diskusia 3

moderátorka: Olja Triaška Stefanovič
hostia: Vladimír Beskid (GJK), Lucia G. Stach (SNG), Ilona Németh, Tomáš Umrian (SODA)

Akou formou podporujú školy, štátne a súkromné inštitúcie / galérie kariéru mladých domácich autorov v zahraničí? Aké strategické kroky podnikajú pre zviditeľnenie konkrétnych umelcov v zahraničí? Existuje na Slovensku organizácia zameriavajúca sa na export domáceho umenia do sveta? S medzinárodne rešpektovanými umelcami a zástupcami domácich inštitúcii sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, aké je a aké by malo byť miesto slovenského umenia v zahraničí. 

Diskusia je súčasťou programu nového predmetu "Podnikanie v umení", ktorý počas zimného semestra prebieha na VŠVU. Okrem verejných debát sú pre prihlásených študentov pripravené prednášky a workshopy s cieľom im čo najlepšie priblížiť realitu umeleckého a podnikateľského prostredia.

Predmet vznikol v rámci rozvojového projektu "Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi" podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.