Podnikanie v umení - diskusia 2

Umelecké dielo/výstava/umelecký kolektív/galéria/festival/prehliadka/kultúrne centrum/kultúrny priemysel

17. 10. 2019 o 18:00
VŠVU, miestnosť č. 135
Hviezdoslavovo námestie 18

podnikanie v umení - diskusia 2

moderátorka: Zora Jaurová
hostia: Marek Adamov (Stanica Žilina), Stanislav Krajčí (KALAB), Boris Meluš (Nová Cvernovka), Zuzana Pacáková (Biela noc) 


Ako uskutočniť skupinovú výstavu, prehliadku, public artový event, alebo iný ambiciózny projekt? Ako vybudovať stavovskú organizáciu, ktorá presahuje individuálny záujem umelca? Ako vybudovať spoločný ateliér, dielňu, alebo galériu? Ako vytvoriť festival, alebo kreatívne / kultúrne centrum? Ako pomôcť iným nájsť priestor pre ich prezentáciu a tvorbu? Debata predstaví viacerých úspešných organizátorov / iniciátorov / lídrov projektov.

Diskusia je súčasťou programu nového predmetu "Podnikanie v umení", ktorý počas zimného semestra prebieha na VŠVU. Okrem verejných debát sú pre prihlásených študentov pripravené prednášky a workshopy s cieľom im čo najlepšie priblížiť realitu umeleckého a podnikateľského prostredia.

Predmet vznikol v rámci rozvojového projektu "Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi" podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

FB event: https://www.facebook.com/events/485408355640833/