PHDR. VLASTIMIL HAVLÍK, PH.D.: TEXTILE ART IN CZECHOSLOVAKIA

Srdečne Vás pozývame na prednášku na katedre Textilnej tvorby 20. 4. 2023 od 10:00

Kde:

  • miestnosť D140  (katedra Textilnej tvorby)
  • 1. poschodie budovy na Drotárskej ceste

 

Kedy: 

  • Štvrtok 20. 4. 2023, 

  • 10:00 hod.

 


 

PHDR. Vlastimil Havlík, PH.D.,

pracoval v oblasti textilného muzejníctva. Zaoberá sa novodobými dejinami umenia, hospodárskymi a sociálnymi dejinami, predovšetkým minulosťou textilníctva. Vyučuje na Pedagogickej a Filozofickej fakulte Univerzity Hradec Králové a na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe. Venuje sa odbornej publicistike, je členom redakčnej rady recenzovaného časopisu Textil v muzeu.

 


 

Prednáška sa uskutoční v rámci programu CEEPUS.