Peter Šajda – Zúfalstvo – jeho podoby a stupne

Čím je zúfalstvo reflektovanejšie, tým zriedkavejšie ho vidíme alebo tým zriedkavejšie sa vyskytuje vo svete.

Prednaska Soren

To znamená, že väčšina ľudí nezájde v zúfalstve veľmi hlboko, čo však neznamená, že nie sú zúfalí. Je veľmi málo ľudí, ktorí aspoň nejakým spôsobom žijú v kategórii ducha; a ani tých, ktorí sa o taký život aspoň usilujú, nie je veľa. Navyše väčšina z nich od toho väčšinou upustí. Nenaučili sa bázni, nenaučili sa riadiť povinnosťou bez ohľadu na to – nekonečne bez ohľadu na to –, čo sa deje. Preto nevedia zniesť to, čo sa im zdá ako rozpor, ktorý sa ešte oveľa jasnejšie ukáže v reflexii okolia a ktorý spočíva v tom, že starosť o svoju dušu a snaha byť duchom sa z pohľadu sveta javia ako strata času.