Pavel Čížek – O veľkorozponovom skeletovom systéme INTEGRO

Ateliér A3 Katedry architektonickej tvorby VŠVU pozýva na prednášku

štvrtok 16. 5. 2019, 18:00

VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, miestnosť č. 135

Statik Pavel Čížek sa narodil v roku 1934 v Hradci Králové. Vyštudoval na fakulte inžinierskeho staviteľstva ČVUT v Prahe. V rokoch 1966-1987 pracoval najprv na Štátnom projektovom ústave obchodu a neskôr v Závodoch inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie v Bratislave, kde sa podieľal na vývoji skeletového systému INTEGRO, ktorý bol pôvodne pod názvom ŠPÚO-ZIPP určený na stavbu tretej generácie obchodných domov Prior. Keďže preukázal vysokú mieru otvorenosti a flexibility, postupne sa v Československu začal využívať ako celoštátny prefabrikovaný skeletový systém. Celkovo bolo s využitím systému INTEGRO zrealizovaných približne 200 stavieb rôznych funkcií. Veľkorozponové skelety začal Pavel Čížek vyvíjať spolu s architektom Ivanom Matušíkom, neskôr už na systéme INTEGRO pracoval okrem iných s Jánom Bahnom a Karlom Pragerom.

Pavel Čížek