Open Studio – Edit András

Komu vlastne patrí čas? Budúcnosť je za nami, minulosť pred nami.

6. 3. 2019, 18:30

Café Berlinka, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Cieľom tejto prezentácie je skúmať priestor a čas, spôsob ich vyjadrenia v rôznych teóriách a čo z toho platí pre náš región.

Východiskovým bodom je „inštitúcia politiky času“, ktorú presadzoval Rolando Vázquez, jeden zo zástancov možnosti dekolonializmu, teórie pochádzajúcej z Latinskej Ameriky. Tvrdí, že chronológia a zavedenie moderného času stoja v centre moderných/koloniálnych systémov útlaku, a teda odpor proti „hegemonickej globalizácii“ by mal spochybňovať univerzálnosť moderného času.

Predstava univerzálnosti pôsobí problematicky taktiež pre východnú, strednú a južnú Európu, pretože nastolenie moderného času odsunulo perifériu Európy na vedľajšiu koľaj, do akejsi polovičnej polohy, niekde medzi. Čo sa týka koloniality, východná Európa síce nebola kolonizovaná v pravom zmysle slova, ale takmer pol storočia bola pod sovietskou dominanciou. Po páde sovietskeho satelitného systému kľúčovou otázkou bolo, ku ktorej minulosti sa vrátiť a ktorú minulosť vymazať. Pýtame sa teda, či si v dekoloniálnej možnosti nájdeme niečo pre seba a či sa slogan „návrat k minulosti“ vzťahuje aj na post-socialistické podmienky? Alebo nad tým nemáme ani uvažovať? Komu vlastne patrí čas? Smerujeme do budúcnosti alebo kráčame naspäť do minulosti?

Tieto otázky budeme skúmať popri analýze umeleckých diel z obidvoch koncov spektra – oficiálneho umenia v službách štátu a kritického súčasného umenia z regiónu aj mimo jeho hraníc.

Podujatie bude prebiehať v angličtine.

Projekt vznikol v spolupráci Ateliéru IN (Katedra intermédií, Vysoká škola výtvarného umenia, Bratislava) a tranzit.sk, je realizovaný v rámci programu Open Studio.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Open Studio – Edit Andras