Nové rozhrania/Viktor Čech: Tanec v minovém poli aneb labyrinty choreopolitických systémů

Srdečne Vás pozývame na prednášku Viktora Čecha

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava


Zapsat taneční pohyby, což je i původní význam pojmu choreografie, mimo jiné znamená převést je na vždy v něčem abstrahovaný záznam. Slouží k tomu různorodé systémy taneční notace, které do opakovaného provádění zapsaného pohybu vnáší pevnou strukturu a řád. V tomto ohledu není v definování jakýchsi rytmických instrukcí na časoprostorové ose pohybu, vlastně takový rozdíl mezi čistě estetizovanou kinezí uměleckého tance, pochodujícími vojáky na přehlídce či dělníky v továrně, kteří jsou podřízení přesně strukturovanému pracovnímu procesu u výrobní linky. Choreografické struktury, jež nás život doprovázejí, začínají už u základních návyků, spojených s naším pohybem mezi ostatními lidmi. Délka a rytmus chůze, vzdálenost od ostatních kolemjdoucích, podvědomá pravidla jak se jim vyhýbat atd. Kontrola nad tělesnými situacemi, jíž tyto mechanismy poskytují každému z nás jedinců, však samozřejmě slouží i řízení celých sociálních organismů. Stávají se něčím co je bytostně v životě lidské společnosti výsostně politickým. To se netýká pouze toho, jak v rámci své modernistické kritiky autoritativních režimů i masové kultury onen pohyblivý „ornament mas“ kritizoval již Siegfried Kracauer, ale celkového výskytu choreografických mechanismů v umění, kultuře i naší všednosti, jak je dnes někdy rozebírána tato problematika pod pojmem„choreopolitiky“.

Tato přednáška se ale bude soustředit především na oblast, kde se tyto jevy staly součástí práce vizuálních umělců, performerů či choreografů, kteří na mezioborovém poli reflektují tuto političnost struktur kontrolujících lidský tělesný pohyb v naší společnosti.

Viktor Čech pôsobí v oblasti kritiky, kurátorstva a teórie súčasného umenia. Publikuje v rôznych periodikách o umení a vo svojich kurátorských projektoch sa zaoberá témami telesnosti, performativity a choreografických štruktúr. S touto tematikou sa tiež zaoberá z pohľadu historika umenia 20. storočia. Pôsobí ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Prahe.

Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová. Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.