Nové rozhrania/Tereza Fousek Krobová: Od hraní genderu po hraní si s genderem

Srdečne Vás pozývame na prednášku hernej teoretičky Terezy Fousek Krobovej, ktorá sa uskutoční v Galérii MEDIUM.

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Kde končí hranice virtuálna a začíná realita? A dá se něco takového vůbec najít? Tato přednáška zkoumá hranice mezi “skutečnou” sociální realitou a virtuální prostorem počítačových her. K prozkoumání toho, co nám můžou v kontextu identity a její propustnosti hry dát, přitom zkoumá především vztah hráčů a hráček s avatarem, tedy postavou, kterou ve hře ovládají. Proč si ji vybrali? Jak se při hraní tohoto konkrétního člověka nebo tvora cítí? A jaký vztah s ním navážou?

Vztah s avatarem odhaluje konstruovanou povahu našich identit, například té genderové. Dá se tedy tvrdit, že hraní je principiálně queer aktivita. S užitím klasických konceptů gender studies jako je performativita genderu (Butler) nebo doing gender (West a Zimmerman) tak tato přednáška ukáže disruptivní potenciál hraní počítačových her, a to i tehdy, kdy toto “politické hraní” není záměrem nebo se nejedná o jakkoli podvratnou hru. Hráč a hráčka totiž při budování vztahu s avatarem (přičemž nejběžněji se samozřejmě jedná o vztah identifikační) vědomě ale i nevědomě „hraje gender“ podobně, jako ho performuje v sociální realitě. To znamená, že kromě toho, že běhá, střílí nebo luští hádanky, taky „hraje“ muže a ženu. Hry by tak v tomto smyslu mohly být chápány jako „tutorial“ pro to, jak se ve společnosti chovat – pravidla ostatně nepíše umělá inteligence, ale herní vývojáři a vývojářky z masa a kostí. Základní argument ale v této fázi nekončí – nejde totiž jen o rekonstrukci a potvrzení reálných nebo ideálních genderových identit, ale především o jejich dekonstrukci – tedy „hraní si s genderem“. O to spíš, že je to „jen hra“, ve které jde primárně o to se pobavit a hrát si.
Tato základní premisa o novém chápání virtuálna i hravosti bude ilustrována na několika příkladech i vlastních studiích strategií LGBT hráčů a hráček, kterých se těchto experimenty týkají především, ale také všech ostatních, pro které jsou tyto experimenty také otevřené. Cílem je ukázat hraní her jako unikátní zážitek, který je sice možná rámcován základním a často homogenním textem, je ale signifikantně komplexní, heterogenní a subversivní. Diskurzivní posun od „hraní genderu“ k „hraní si s genderem“ tak vede k chápání jakékoli hry jako potenciální virtuální arény otevřené pro dekonstrukci a vyjednávání zdánlivě stabilních genderových identit a identifikací.

Tereza Fousek Krobová je herní teoretička a pedagožka. Ve své vědecké práci se věnuje především různým genderovým aspektům herní kultury, převážně pak publikům a strategiím, které volí při volbě a hraní počítačových postav. Je také členkou týmu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, který zkoumá specifické aspekty českého herního průmyslu. Vyučuje na NYU (Game Studies), MUP (předměty z oboru mediální studií, genderových studí a game studies) a také na FAMU (studijní obor Game Design). Kromě vědecké práce pracuje také jako dramaturgyně České televize (dětský pořad o počítačových hrách DVA3).

Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová. Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.