Nové rozhrania/Michaela Kučová: Stretnúť sa pri hudbe?

Srdečne Vás pozývame do Galérie MEDIUM na druhú prednášku zo série Nové rozhrania s názvom „Stretnúť sa pri hudbe?“. Svojím hudobným výberom nás prevedie Michaela Kučová.

Ak nás hudba sprevádza od úplných počiatkov civilizácie, akú úlohu plní dnes, v spoločnosti dobiehajúcej dystopické scenáre? Technologická akcelerácia prináša zmeny, ktoré prispievajú k vzájomnej prepojenosti, ale zároveň aj k odcudzeniu. Produktom týchto rozšírení je aj polarizácia, izolácia a presýtenie. Ako sa tieto javy odrážajú v oblasti hudobnej tvorby?  Prednáška na konkrétnych ukážkach priblíži, ako sa s nimi vyrovnávajú hudobníčky a hudobníci a čo to znamená pre ich publikum. O hľadaní pôžitku a komunity, nostalgii aj utópii v súčasnej hudbe bude hovoriť hudobná publicistka Michaela Kučová.

Michaela Kučová je kultúrna publicistka a organizátorka. Pôsobila v projektoch ako PechaKucha Night Bratislava, Cena Oskára Čepana, Question of Will, Biela noc, BRaK alebo Dymová hora. Spoluzaložila feministický newsletter Kurník a jej texty boli publikované v médiách venovaných umeleckej reflexii. Od 2009 sa venuje aj hudobnej publicistike (Hudba.sk). V Galérii ABC realizovala diskusie zamerané na rodové aspekty umeleckej tvorby.

Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová. Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.