Mira Keratová – Počúvanie hlasov

Katedra teórie a dejín umenia srdečne pozýva na prednášku  a diskusiu v rámci predmetu Kurátorské štúdiá I

miestnosť 220 (2. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava


Rozprávnie a diskusia o kurátorskej praxi v perspektíve sociálnej a environmentálnej spravodlivosti.

Mira Keratová je historička umenia a kurátorka. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, PhD. obhájila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Prednášala na Fakulte Výtvarných umění VUT v Brne. V súčasnosti pracuje ako kurátorka v Galérii mesta Bratislavy v Bratislave a Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Zaoberá sa súčasným umením a východoeurópskou neoavantgardou, najmä performatívnym umením 60. a 70. rokov 20 st. Medzi jej kurátorské a výskumné projekty z nedávneho obdobia patria: Justice Construction, Nová Synagóga Žilina 2022; Celok je menší ako súčet jeho častí, GMB Bratislava 2021-2 alebo Listening to Voices, Futura Praha 2021. Realizovala viaceré výstavno-publikačné formáty z umeleckých archívov, napr. Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania, Stana Filka, Ľubomíra Ďurčeka, Petra Bartoša, Michala Moravčíka a i.


Prednáška je realizovaná v rámci projektu grantovej agentúry KEGA: 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve" 

reprodukcia: Michal Moravčík, Bez názvu, Plzeň 2014