Ľudovít Kolláth – Kinetická architektúra

Prednáška je zameraná na základné otázky pohybu telesa v priestore – súradnicové systémy, stupne voľnosti, sériové a paralelné kinematické štruktúry.

Prednáška prebehne on-line

Odkaz na pripojenie na prednášku


Doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. pôsobí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava najmä na hydraulické a pneumatické mechanizmy, kinematické štruktúry výrobnej techniky a jej číslicové riadenie.