Ján Šicko – Hranice možného

Habilitačná prednáška

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave oznamuje, že dňa 4. 3. 2020  sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajobahabilitačnej práce vysokoškolského učiteľa VŠVU v Bratislave Mgr. art. Jána Šicka, ArtD. 

Prednáška v odbore habilitačného konania Dizajn, pod názvom „Hranice možného“ sa začne o 11.00.

Rektorka na prednášku pozýva.